top of page

O divadelnom súbore na skok

história Divadelnej tradície v Raslaviciach 

Tradícia ochotníckeho divadla v Raslaviciach siaha až do obdobia pred prvou svetovou vojnou, kedy v dedine pôsobili vzdelaní farári, rabíni a kantori, ktorí usporadúvali rôzne náboženské , kultúrne i spoločenské programy. Obľúbené boli divadelné predstavenia. Ochotníckymi hercami v medzivojnovom období boli nadaní Raslavičania bez ohľadu na vierovyznanie. Pre nedostatok angažovaných ľudí a silnú jazykovú bariéru pôsobili v obci v rôznych obdobiach iné skupiny.

Najdlhšie pôsobiace zoskupenie AD99 zaniklo v roku 2006.  

 

Po dlhšej odmlke vzniklo v septembri 2019 Divadelný súbor  NA SKOK, ktorý v tejto dlhodobej tradícií pokračuje. Skupina mladých nadšencov už síce fungovala a tvorila príležitostné programy už dva roky pred založením  divadla - svoj vznik spájajú až s premiérou prvej naštudovanej inscenácie. (Július Barč-Ivan - Matka 19.5.2019). V roku 2021 oslávili sto rokov od prvej zmienky o divadelnom predstavení prvým ročníkom divadelného festivalu NA SKOK-FEST.

 

Súbor má na svojom konte množstvo významných kolektívnych i individuálnych ocenení vrátane troch návrhov na postup na Scénickú žatvu. Aktívne sa zúčastňuje postupových súťaží a festivalov a svoje inscenácie prezentuje v rámci celého Slovenska.   Zakladateľom a umeleckým vedúcim súboru je Martin Bašista.

časnosT

ˇ

0X3A3215.JPG
bottom of page