top of page

O divadelnom súbore na skok

história Divadelnej tradície v Raslaviciach 

Tradícia ochotníckeho divadla v Raslaviciach siaha až do obdobia pred prvou svetovou vojnou, kedy v dedine pôsobili vzdelaní farári, rabíni a kantori, ktorí usporadúvali rôzne náboženské , kultúrne i spoločenské programy. Obľúbené boli divadelné predstavenia. Ochotníckymi hercami v medzivojnovom období boli nadaní Raslavičania bez ohľadu na vierovyznanie. Pre nedostatok angažovaných ľudí a silnú jazykovú bariéru pôsobili v obci v rôznych obdobiach iné skupiny.

Najdlhšie pôsobiace zoskupenie AD99 zaniklo v roku 2006.  

 

Po dlhšej odmlke vzniklo v septembri 2019 Divadelný súbor  NA SKOK, ktorý v tejto dlhodobej tradícií pokračuje. Skupina mladých nadšencov už síce fungovala a tvorila príležitostné programy už dva roky pred založením  divadla - svoj vznik spájajú až s premiérou prvej naštudovanej inscenácie. (Július Barč-Ivan - Matka 19.5.2019). V roku 2021 oslávili sto rokov od prvej zmienky o divadelnom predstavení prvým ročníkom divadelného festivalu NA SKOK-FEST. Súbor má na svojom konte množstvo významných kolektívnych i individuálnych ocenení vrátane troch postupov na Scénickú žatvu. Aktívne zúčastňuje postupových súťaží a festivalov v rámci Slovenska.  Zakladateľom a umeleckým vedúcim súboru je Martin Bašista.

časnosT

ˇ

0X3A3215.JPG
Delivering Package

Fakturačné údaje

Názov:                                          Divadelný súbor NA SKOK o. z.

Adresa:                                        Toplianska 453/1, 08641, Raslavice, Slovenská republika

IČO:                                               53300912

Číslo účtu-IBAN:                      SK32 8330 0000 0029 0192 5819

E-mailová adresa:                  administrativa@naskok.sk

Zastupuje:                                  Martin Bašista, vedúci DS NA SKOK, predseda o. z

bottom of page